77590 - Η βαθύτητα

Ν. Λυγερός

Η βαθύτητα
των σταυροφοριών
δεν εξετάζεται
επιφανειακά
διότι έχει μέσα της
χρονοστρατηγική
που ξεπερνά
τις τοπικές
εξηγήσεις
των θρησκειών.