77589 - Χάρη στην κλίμακα

Ν. Λυγερός

Χάρη στην κλίμακα
αποδίδεις άλλο ύφος
και αυτό πρέπει
να έχεις στο μυαλό σου
και στη στρατηγική
που ακολουθεί
βαθιά σχήματα
για να παράγει
μέλλον
ακόμα κι αν εφαρμόστηκε
στο βαθύ παρελθόν.