77585 - Οι κανόνες

Ν. Λυγερός

Οι κανόνες
έχουν νόημα
μόνο αν ακολουθούν
τη βαθύτητα
των αξιών
αλλιώς είναι
μόνο εντολές
που παραμένουν
αυθαίρετες
γιατί δεν ανήκουν
στην ιστορία
της Ανθρωπότητας.