77584 - Με τις θέσεις

Ν. Λυγερός

Με τις θέσεις
του τσέλου
απολαμβάνεις
μία έκταση
που είναι
ασύλληπτη
αν παραμένεις
στην πρώτη
όπως γίνεται
με τα περισσότερα
όργανα
της παράδοσης.