77578 - Τα λουλούδια

Ν. Λυγερός

Τα λουλούδια
του ορίζοντα
όταν βρίσκονται
από κάτω σου
είναι της τέχνης
που προσφέρει
στον άνθρωπο
την απόλαυση
της ομορφιάς
του αδιανόητου
έργου.