77576 - Ο δογματισμός

Ν. Λυγερός

Ο δογματισμός
δεν παράγει
κανένα έργο
εκτός από εγκλήματα
που κάποτε
στρέφονται
ενάντια στην Ανθρωπότητα
όταν η βαρβαρότητα
δεν μπορεί
να τα βγάλει πέρα
με άλλο τρόπο.