77575 - Οι αναφορές

Ν. Λυγερός

Οι αναφορές
στις σταυροφορίες
όταν είναι ιστορικές
και στρατηγικές
εξηγούν τα πάντα
για ένα θέμα
που εσκεμμένα
πολλοί αγνοούν
τα στοιχεία του
λόγω δόγματος.