77573 - Κάθε στάδιο

Ν. Λυγερός

Κάθε στάδιο
της πράξης
έχει τη σημασία του
γιατί ανήκει
σε μία ακολουθία
που απαιτεί
μία ολιστική
προσέγγιση
για να γίνει
η απόλαυση
τελειότητα.