77562 - Το μετατελικό

Ν. Λυγερός

Το μετατελικό
είναι το στάδιο
της τελειότητας
που δεν είναι
το τέρμα
αλλά η αρχή
του επόμενου
σταδίου
της εξέλιξης
που δεν μπορούσες
να φανταστείς.