77543 - Στη γέφυρα

Ν. Λυγερός

Στη γέφυρα
που ενώνει με την ξηρά
το νησί της μεγάλης ψυχής
έχεις το δικαίωμα να σκεφτείς
αν είναι του Χρόνου
που ενώνει
όλα όσα χωρίζουν οι αποστάσεις
για να ζήσει
η χαρά της Ανθρωπότητας
με το φως του κόσμου
που την αγαπά.