77518 - Οι φανατικοί

Ν. Λυγερός

Οι φανατικοί
του Μάο
βασάνισαν
κι εκτέλεσαν
χιλιάδες μέλη
του κόμματος
για να μην υπάρχει
κανένας
που να αμφισβητεί
τη βάρβαρη
εξουσία του.