77517 - Ακόμα και τότε

Ν. Λυγερός

Ακόμα και τότε
στην αρχή
της Σοβιετικής Κίνας
ο Μάο είχε ήδη
διαπράξει
εγκλήματα
προκαλώντας
τον θάνατο
χιλιάδων
ανθρώπων
που ήταν στο κόμμα.
Αυτά έγιναν στο Futian.