77516 - Όταν γεννήθηκε

Ν. Λυγερός

Όταν γεννήθηκε
το Κομμουνιστικό Κόμμα
το 1921
ο Μάο ήταν
στην πρώτη του
συνεδρίαση,
μετά αναλύει
τα δεδομένα
των αγροτών
για να προετοιμάσει
τη βίαια
επανάστασή του.