77507 - Αν οι κομμουνιστές

Ν. Λυγερός

Αν οι κομμουνιστές
αγοράζουν
κινέζικα
αντικείμενα
είναι λογικό
αλλά εσύ τι κάνεις;
Συνειδητοποιείς
ότι με αυτόν τον τρόπο
υποστηρίζεις έμμεσα
τον κομμουνισμό
που καταπατά
τόσους ανθρώπους;