77479 - Την ειρήνη

Ν. Λυγερός

Την ειρήνη
που θέλεις
να επιβάλλεις
σε όλους
δεν τη θέλουμε
ούτε στιγμή
γιατί είμαστε
πολεμιστές
της Ανθρωπότητας
και αγαπούμε
μόνο την ελευθερία.