77478 - Αν προτιμάς

Ν. Λυγερός

Αν προτιμάς
την ειρήνη
του κατακτητή
να ξέρεις
ότι εμείς
είμαστε μόνο
της ελευθερίας
ακόμα
κι αν χρειάζεται
να πολεμούμε
για αυτήν
την επιλογή.