77474 - Το βιβλίο του 1964

Ν. Λυγερός

Το βιβλίο του 1964
δεν είναι απλώς
η συνέχεια
εκείνου του 1974
που ήταν ήδη
ανακάλυψη
για τα γεγονότα
της εποχής
αλλά
και αποκάλυψη
ως σημείο
ανάφλεξης.