77464 - Το τεράστιο χαρτί

Ν. Λυγερός

Το τεράστιο χαρτί
περίμενε ήδη
το επόμενο έργο
για να φανεί
ακόμα περισσότερο
η βαθύτητα
κι η πολυκυκλικότητα
που θεμελιώνουν
την Ανθρωπότητα
και τον Χρόνο.