77416 - Ανάμεσα

Ν. Λυγερός

Ανάμεσα
στην ουσία
και στις λεπτομέρειες
βλέπεις όχι μόνο
πώς διαμορφώνεται
το έργο
και πώς λειτουργεί
καταλυτικά
μέσα στον Χρόνο
για να ζήσει
το ίχνος
και η συνέχεια.