77415 - Χάρη στο έργο

Ν. Λυγερός

Χάρη στο έργο
βλέπεις
διαφορετικά
τον κόσμο
γιατί η μελέτη
αναδεικνύει
τη βαθύτητα
και κάθε
λεπτομέρεια
αποκτά
ένα νέο
νόημα
για τη συνέχεια.