77412 - Ο δεσμός

Ν. Λυγερός

Ο δεσμός
είναι πάντοτε
ελεύθερος
αλλιώς είναι
εκφυλισμός
και μετατρέπεται
σε δεσμά
όταν προσπαθείς
να τον δεις
μόνο
στο πλαίσιο
της κοινωνίας.