77410 - Η ελευθερία

Ν. Λυγερός

Η ελευθερία
έχει μοναδικότητα
εκ φύσης
και γι’ αυτό
λειτουργεί
στο πλαίσιο
της Ανθρωπότητας
αφού
δεν μπορεί
να περιοριστεί
από τις κοινωνίες.