77402 - Το περίφημο λιοτρίβι

Ν. Λυγερός

Το περίφημο λιοτρίβι
άρχισε το φωτεινό του έργο
για να μοιράσει το θαύμα της ελιάς
σε όλους τους ανθρώπους
που αγαπούν και σέβονται
το πολύτιμο ελαιόλαδο
που από πάντα είχε
την ικανότητα να προσφέρει
ακόμα και το χρίσμα.