77400 - Αν κάθε στιγμή

Ν. Λυγερός

Αν κάθε στιγμή
που ζεις
είναι παραγωγή έργου
τότε γεμίζεις
την ψυχή σου
με ουσία
γιατί η ανθρωπιά σου
θα πρέπει στη συνέχεια
να υπηρετήσει
την Ανθρωπότητα
για να ξεπεράσει
τα όρια
των κοινωνιών.