77396 - Η αξιοποίηση

Ν. Λυγερός

Η αξιοποίηση
της προσφοράς
είναι απαραίτητη
για τη γέννηση
της χαράς
και τη ζωή
της μεταχαράς
αλλιώς είναι
σπατάλη
ουσίας
λόγω έλλειψης
σεβασμού.