77382 - Από όλες τις πλευρές

Ν. Λυγερός

Από όλες τις πλευρές
ήθελες να δεις
το θέαμα
της βαθύτητας
που λειτουργεί
πολυκυκλικά
για να παραχθεί
το έργο
που αλλάζει
και την ψυχική
κατάσταση.