77379 - Να προσέχεις

Ν. Λυγερός

Να προσέχεις
τα ψηφίσματα
των Ηνωμένων Εθνών
όταν προέρχονται
από πίεση
βάρβαρων
κρατών
που έχουν
δικαίωμα
να εκμεταλλεύονται
το βέτο
χωρίς όριο.