48075 - Κάθε πρόβλημα

Ν. Λυγερός

Κάθε πρόβλημα
εντάσσεται
σ’ ένα  γενικό
πλαίσιο
επίλυσης
κι εκεί
βρίσκεται
και η λύση
απλώς πρέπει
να συνδεθεί
έτσι ώστε
να υπάρχει
το μονοπάτι
που λειτουργεί
καταλυτικά.