48074 - Η αντίσταση των Εθνών

Ν. Λυγερός

Η αντίσταση των Εθνών
δεν προέρχεται
ποτέ
από τους αθώους
ειδικά αρχικά
αλλά
από τους Δίκαιους
που θα δουν
ότι το πρέπον
είναι να περάσουν
σε επίπεδο
δράσης
για να προστατέψουν
τη χώρα
που κινδυνεύει.