48070 - Στη μαθητεία

Ν. Λυγερός

Στη μαθητεία
και τη Διδασκαλία
δεν υπάρχει
βασιλιάς
αλλά
μόνο
άνθρωποι
που ξέρουν
ότι είναι
συνάνθρωποι
κι επειδή
υπάρχει
αυτός
ο ελεύθερος
σεβασμός
είναι
η αιτία
αυτής
της συνέργειας
που παράγει
τόσο
σημαντικό
έργο.