48069 - Το έργο των Ευαγγελιστών

Ν. Λυγερός

Το έργο των Ευαγγελιστών
είναι
το έργο
των Μαθητών
που έγιναν
Απόστολοι
γιατί
κατάλαβαν
ότι έπρεπε
να συνεχίσουν
το Έργο
του Χριστού
με τη διάδοσή του
αλλά
ήξεραν
ακριβώς
ποια ήταν
η διαφορά
που είχαν
με τον Δάσκαλο
και τη σεβάστηκαν
χωρίς
να την εκφυλίσουν.