48064 - Επειδή ήμασταν

Ν. Λυγερός

Επειδή ήμασταν
πάντα λιγότεροι
έχουμε συνηθίσει
να είμαστε
με ξένους
και ο Ελληνισμός
είναι εκ φύσης
φιλόξενος
γιατί
ξέρει
ότι η διαφορά
ανήκει
στην ποικιλία
της Ανθρωπότητας
και γι’ αυτό
είμαστε
τόσο πολύ
της προσφοράς.
Γι’ αυτόν το λόγο
θα ήταν πλήγμα
για την Ανθρωπότητα
να μην υπάρχει
ο Ελληνισμός.