48055 - Το πρώτο υπόβαθρο

Ν. Λυγερός

Το πρώτο υπόβαθρο
που πρέπει
να έχουμε
είναι
η μνημοσύνη
δηλαδή
να έχουμε
νοητικό
παρελθόν.
Έτσι
το ερώτημα
είναι
αν έχουμε
μέλλον.
Γι αυτό
χρειαζόμαστε
νοημοσύνη
για να μπορούμε
να έχουμε
την παλαίωση
που έχουν
τα κρασιά.