48043 - Πολύ θόρυβο για το τίποτα

Ν. Λυγερός

Πολύ θόρυβο για το τίποτα
θα έλεγε
ο Shakespeare
για τη Διάσκεψη
του Βερολίνου
διότι
φάνηκε
ότι το ελάχιστο
θεωρητικό
θετικό
στοιχείο
δεν επαρκεί
κι ότι
χρειάζεται
συνέχεια
στη Γενεύη.
Έτσι το Βερολίνο
ακόμα
κι αν ξεπέρασε
τη Μόσχα
δεν έληξε
το θέμα
του πολέμου
όπως θα το ήθελε.