48031 - Όσο μεγαλώνει

Ν. Λυγερός

Όσο μεγαλώνει
το εύρος
του έργου
τόσο
φαίνεται
καλύτερα
και η ουσία του
έτσι
συνεχίζουμε
να παράγουμε
όλο και πιο βαθιά
ανεξαρτήτως
της κοινωνίας
διότι
η μόνη
που μας απασχολεί
είναι η ίδια
η Ανθρωπότητα
για να υπάρξει
εξέλιξη
πέρα
από τα όρια
τα συμβατικά.