48026 - Με τις στρατηγικές λεπτομέρειες

Ν. Λυγερός

Με τις στρατηγικές λεπτομέρειες
μπορείς να δεις
τις ενδείξεις
που δίνουν
χαρακτηριστικά
δομής
άρα
φαντάσου
τι γίνεται
όταν αυτά
τα δεδομένα
ενσωματώνονται
σε υπερδομή
που είναι
ικανή
να τα διαχειριστεί
ολιστικά
λόγω
μνημοσύνης
και νοημοσύνης
διότι έτσι
βλέπει
το μέλλον.