48022 - Η ικανότητα της μετατροπής

Ν. Λυγερός

Η ικανότητα της μετατροπής
δεν είναι μόνο
συμβολική
γιατί δεν είναι
στοιχείο
προσαρμοστικότητας
αλλά
πλαστικότητας
εγκεφάλου
που βρίσκει
νέες λύσεις
με νέα
δεδομένα
που μπορούμε
να διαχειριστούμε
αν έχουμε
στρατηγική
σκέψη
για να πάμε
πιο πέρα
από τα συμβατικά
όρια.