48015 - Πάνω από το Μαυροβούνιο

Ν. Λυγερός

Πάνω από το Μαυροβούνιο
θυμηθήκαμε
πως αυτό
το μικρό κράτος
αντιστάθηκε
στις επιθέσεις
και κατάφερε
να απελευθερωθεί
γιατί πάντα
πίστευε
στην αξία του.
Γι’ αυτό
σταμάτα
να λες
ότι τα μικρά
κράτη
δεν μπορούν
να έχουν
υψηλή
στρατηγική
αφού τώρα
ξέρεις
ότι γίνεται.