48014 - Οι αναφορές

Ν. Λυγερός

Οι αναφορές
για τον νέο
Μακεδονικό
Αγώνα
πρέπει
πάντα
να είναι
ξεκάθαρες
έτσι ώστε
να καταλάβουν
και οι πιο αδύναμοι
ότι συνεχίζεται
κι ότι κανένας
δεν γονατίζει
απέναντι
σε οποιοδήποτε
εχθρό
αλλά
αντιθέτως
περνά
στην αντεπίθεση
για να τελειώσει
με αυτόν.