47993 - Η ενεργοποίηση

Ν. Λυγερός

Η ενεργοποίηση
νέων συμμαχιών
είναι σημαντική
για την Ελλάδα
γιατί πρέπει
να ενισχύσουμε
το πεδίο δράσης μας
και να δημιουργήσουμε
ένα δίκτυο
ανθεκτικό
που μπορεί
ν’ αντέξει
περισσότερες
πιέσεις
λόγω
πολιορκητικής
δομής
που πρέπει
να έχει
διαχρονικές
αξίες
για να ζήσει.