47973 - Όταν καταγγέλλεις

Ν. Λυγερός

Όταν καταγγέλλεις
ένα παπά
που έχει δώσει
τη ζωή του
για να υπάρχει
ένα Μουσείο
Λαογραφικό
και Φυσικής
Ιστορίας
στην Αλεξανδρούπολη
εδώ και δεκαετίες
πρέπει
να θέλεις
να πονέσεις
μια αθώα ψυχή
γιατί ποτέ
δεν πήρε
χρήματα
για αυτή
την προσφορά του
προς τον λαό
τον ελληνικό.