47941 - Τα κριτήρια του 1948

Ν. Λυγερός

Τα κριτήρια του 1948
δεν επαρκούν
για τον χαρακτηρισμό
των γενοκτονιών
και αυτό
το ήξερε
ο Lemkin
έτσι
για να συνεχιστεί
το έργο
πρέπει
να τα αναβαθμίσουμε
και να περάσουμε
στο L++
για να καλύψουμε
και άλλες
περιπτώσεις
που λείπουν
για να προστατέψουμε
τη μνήμη
άλλων θυμάτων
που δεν πρέπει
να ξεχάσουμε.