47937 - Στους λαούς

Ν. Λυγερός

Στους λαούς
η ανθεκτικότητα
δεν είναι
φυσιολογική
και χρειάζεται
παιδεία
χάρη
σε γνώσεις
γιατί
πρέπει
να μην επηρεάζονται
από την προπαγάνδα
για να περάσουν
σε κάποια φάση
στην αντεπίθεση
ενάντια
στη βαρβαρότητα
αλλιώς
δεν θα μείνει
κανείς
ζωντανός.