47935 - Σε φάση κρίσης

Ν. Λυγερός

Σε φάση κρίσης
να κοιτάς
τι κάνει
ο υπόκοσμος
γιατί πάντα
έχει
πληροφόρηση
ακόμα
κι αν δεν έχει
δίκτυο.
Έτσι
μαθαίνει
πιο γρήγορα
από τους πολίτες
τους κλασικούς
τι παίζεται
στην πιάτσα
και με αυτές
τις πληροφορίες
μπορούν
να σωθούν
εγκαίρως
οι αθώοι.