47930 - Έχουμε πια

Ν. Λυγερός

Έχουμε πια
πετύχει
στόχους
που ήταν
μόνο
οράματα
στο παρελθόν
γιατί
κανένας
δεν μπορεί
ν’ αντισταθεί
στις γνώσεις
ακόμα
και ο άσχετος
έτσι
απαντάμε
και στις ερωτήσεις
που δεν γίνονται
για να συμπληρώσουμε
το κενό
διότι με τέτοιο τρόπο
ο Ελληνισμός
προσφέρει.