47928 - Μέσα στο Βουλευτικό

Ν. Λυγερός

Μέσα στο Βουλευτικό
βλέπεις
σκηνικά
της εποχής
και ξέρεις
ότι εδώ
άρχισε
η ιστορία
της Ελλάδας
ως εθνική
κρατική
οντότητα
τι πιο καλό
λοιπόν
για να ειπωθούν
δεδομένα
εθνικής
συμμαχίας
και σημασίας
για το μέλλον
της πατρίδας
για να δικαιωθούν
όσοι θυσιάστηκαν
για την ελευθερία της.