47915 - Η Ομογένεια της Γερμανίας

Ν. Λυγερός

Η Ομογένεια της Γερμανίας
παράγει έργο
στο κέντρο
της Ευρώπης
ενώ πολλοί
δεν το αντιλαμβάνονται
και γι΄ αυτό
πρέπει
να την υποστηρίζουμε
έμπρακτα
πέρα
από τις γραμμές
τις κομματικές
και μόνο
προς
όφελος
του έθνους.