47914 - Το Βουλευτικό

Ν. Λυγερός

Το Βουλευτικό
άκουγε
για την ΑΟΖ
και την ενέργεια
της Ανατολικής
Μεσογείου
κι έβλεπε
συμβολικά
τον αιώνα
να έρχεται
να αλλάζει
τις καταστάσεις
για να γίνει
ο ρόλος
της πατρίδας
όλο
και πιο σημαντικός.