47912 - Ο μικρός Μιχάλης

Ν. Λυγερός

Ο μικρός Μιχάλης
που διακοσμούσε
τα δωμάτια
των παιδιών
είχε αρχίσει
να γράφει
κομμάτια
βιβλίων
που ήθελαν
σύνθεση
έτσι
όταν άκουσε
τις πρώτες
συμβουλές
λιποθύμησε
γιατί άκουσε
την αλήθεια.