47903 - Αθάνατη είναι

Ν. Λυγερός

Αθάνατη είναι
η ψυχή
που παλεύει
για την ελευθερία
των άλλων
ενώ αυτή
που βλέπει
μόνο
τον κόσμο
του εαυτού της
είναι πάντα
καταδικασμένη
λόγω
της μη ανέλιξης
των ιδεών
του πνεύματος.